Đồ dùng khách sạn giá rẻ
Thiết bị khách sạn Falcon

Một số mẫu đồ dùng phòng tắm khác

Áo choàng tắm khách sạn

Áo tắm khách sạn

200,000280,000

Áo choàng tắm khách sạn

Áo choàng tắm sợi bông

280,000

Áo choàng tắm khách sạn

Áo choàng tắm dệt tổ ong

200,000

Khăn khách sạn cao cấp

Khăn mặt khách sạn

31,000

Amenities khách sạn

Khăn tay khách sạn

14,000

Amenities khách sạn

Khăn tắm 70 x140 cm

79,000

Khăn khách sạn cao cấp

Khăn tắm trắng khách sạn

Áo choàng tắm khách sạn

Áo choàng tắm khách sạn

Bộ chăn ga gối đệm khách sạn

Bộ chăn ga khách sạn